Arcade Fire take the #Polaris2…

Arcade Fire take the #Polaris2011 No surprise, great album.